Toner Cartridge ประสบความสำเร็จเพื่อการพิมพ์ออกมายอดเยี่ยม

มีหลายปัจจัยที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกบางส่วน Toner Cartridgeได้แก่ เครื่องพิมพ์ชี้ผงหมึกเต็มความจุ แสดงว่าผงหมึกเหลือน้อย นั่นหมายความว่าสามารถพิมพ์ได้ไม่กี่ร้อยหน้าโดยไม่มีปัญหาใด ๆอาจมีการพัฒนาข้อบกพร่องซ้ำ ๆ ของความหลากหลายที่คล้ายคลึงกันในหน้าเว็บผู้ใช้สามารถเปลี่ยนผงหมึกในเครื่องพิมพ์ขาวดำ ตลับหมึกโทนเนอร์ แต่การเปลี่ยนผงหมึกสีของเครื่องพิมพ์สีทำได้ยาก คุณต้องโทรไปที่โปรแกรมช่วยเหลือสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ในเครื่องพิมพ์สีลักษณะของการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์อาจเหี่ยวรูปแบบของเครื่องพิมพ์โดยทั่วไปชื่อสองชื่อจะห้อยอยู่บนเครื่องพิมพ์ชื่อหนึ่งคือชื่อเครื่องพิมพ์และอีกชื่อคือชื่อรุ่น Toner Cartridgeสิ่งที่จำเป็นในการเปลี่ยนตลับผงหมึกคือชื่อรุ่น เฉพาะข้อมูลนี้ผู้จัดเก็บสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตลับผงหมึกที่จะใช้ Toner Cartridgeหากมีความสับสนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนให้แจ้งหมายเลขซีเรียลของคุณกับผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับตลับผงหมึกที่เหมาะสม

ทิศทางเพื่อช่วยให้คุณวางได้อย่างถูกต้องหลังจากติดตั้งตลับหมึกแล้วให้วางฝาครอบ

ขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับผงหมึกตลับหมึกใหม่จะถูกนำกลับไปที่เครื่องพิมพ์และตลับผงหมึกใหม่จะถูกนำออกจากบรรจุภัณฑ์ ปิดเครื่องพิมพ์ถอดฝาครอบโทนเสียงออกจากเครื่องพิมพ์นำผงหมึกรุ่นเก่าออกจากเครื่องพิมพ์Toner Cartridge ควรแสดงโทนเสียงต่ำเพื่อพิมพ์โดยใช้แรงกดเล็กน้อยนำผงหมึกใหม่ออกและนำแถบออกจากตลับหมึกToner Cartridge ระวังว่ามีแถบเล็ก ๆ ผูกกับแถบพลาสติกที่ด้านข้างของตลับหมึก แถบนี้จะถูกลบออกด้วย มิฉะนั้นเครื่องพิมพ์จะพิมพ์เฉพาะแผ่นเปล่า

ระวังอย่าให้ผงหมึกหกเลอะเทอะToner Cartridge ถ้ามีให้ล้างออกด้วยน้ำเย็นแก้ไขตลับหมึกใหม่ในเครื่องพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับที่คุณนำตลับเก่าออก จะมีทิศทางเพื่อช่วยให้คุณวางได้อย่างถูกต้องหลังจากติดตั้งตลับหมึกแล้วให้วางฝาครอบผงหมึกไว้เปิดเครื่องพิมพ์พิมพ์ไม่กี่หน้าคุณประสบความสำเร็จหากการพิมพ์ออกมายอดเยี่ยมToner Cartridge บรรจุตลับหมึกเก่าในแพ็คเหมือนตลับใหม่และมอบให้กับผู้รีไซเคิลบางราย ผู้คนอาจได้รับเครดิตสำหรับตลับหมึกเก่าของพวกเขา

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาจากผงหมึกก่อนหน้านี้แสดงว่าตลับผงหมึก

การหักลบความผิดถ้ามีในบางครั้งอาจมีปัญหากับหน้าทดลองใช้เนื่องจากตลับหมึกToner Cartridgeอาจมีปัญหาหรือได้รับการซ่อมแซมใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาจากผงหมึกก่อนหน้านี้แสดงว่าตลับผงหมึกมีปัญหา Toner Cartridgeใช้ตลับหมึกอื่นและดูการเปลี่ยนแปลงในการพิมพ์ หากมีปัญหาเดิมอีกครั้งแสดงว่าอาจมีปัญหากับเครื่องพิมพ์อื่น

กับตลับผงหมึกหากคุณต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตลับผงหมึกเช่นตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ราคาถูกและราคาไม่แพงมีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน มีสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ราคาถูกนั่นคือตลับหมึกโทนเนอร์มีราคาแพง แต่ตอนนี้คุณสามารถเติมหมึกได้แล้ว – ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าของคุณในเวลาเดียวกัน